فتاحی : 09136038615
 در حال حاضر آزمون‌های مورد نیاز به طور مرتب در انستیتو گوته‌ی تهران برگزار می‌شود. زبان آموزان می‌توانند پس از گذراندن دوره‌های زبان درهر مقطعی که نیاز دارند در این آزمون‌ها ثبت نام و شرکت نمایند و در صورت موفقیت مدرک زبان خود را در همان سطح دریافت نمایند.
دانش‌آموزانی که دبیرستان را به پایان رسانده و دیپلم خود را دریافت نموده‌اند در اولین قدم نیاز به اخذ مدرک B1 دارند. پس از اخذ این مدرک آن‌ها  می‌توانند جهت دریافت پذیرش از کالج‌های آلمان مستقیم یا از طریق وکیل اقدام نمایند. پس از اخذ پذیرش از کالج و با مراجعه به سفارت آلمان در ایران و دریافت ویزا می‌توانند سفر خود را اغاز نمایند.
 
دانشجویانی که مقطع کارشناسی را به پایان رسانده‌اند نیاز به اخذ مدرک Test DaF  دارند. پس از اخذ این مدرک آن‌ها  می‌توانند جهت دریافت پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه‌های آلمان مستقیم یا از طریق وکیل اقدام نمایند. پس از اخذ پذیرش از دانشگاه و با مراجعه به سفارت آلمان و دریافت ویزا می توانند سفر خود را اغاز نمایند. راه دیگر این است که مدرک B1 را در ایران گرفته و دوره های B2 و C1 را در آلمان گذرانده و در پایان در امتحانات ورودی هر دانشگاهی (DSH) که مایل هستند شرکت کرده و در صورت قبولی پذیرش خود را دریافت نمایند. 
مدرس خصوصی آلمانی اصفهان
 
تمامی حقوق این موسسه متعلق به استاد فتاحی است