فتاحی : 09136038615
 برای دوره‌های ابتدایی معمولا در ایران کتب زیر تدریس می شوند:
 
........... , Menschen, Berliner Platz, Studio d, Tangram, Begegnungen
 
برای دوره‌های متوسطه و  پیشرفته معمولا در ایران کتب زیر تدریس می شوند:
  
 ………..Aspekte, Mittelpunkt, Erkundungen

آموزش خصوصی زبان
تمامی حقوق این موسسه متعلق به استاد فتاحی است